آلبوم من ◂ علی آل کاظمی
تصویر استاد در کنار حضرت آیت الله خامنه ای