آلبوم من ◂ علی آل کاظمی
تصویر استاد در هشت سال دفاع مقدس