مضـرّات سیـگار
470 بازدید
تاریخ ارائه : 1/16/2013 1:45:00 PM
موضوع: سایر

بسم الله الرحمن الرحیم

اعتیاد دلیل ضعف اراده است

اعتیاد به سیگار قبل از هر چیز نشانه نقصان اراده ، و نشان دهنده شخصیت انسان است ، زیرا محرک استعمال دخانیات در افراد ابتدا یک نوع تقلید صرف است ، و تقلید کورکورانه دلیل بر خود باختگی و نبودن اراده و شخصیت مستقل است .

جوانان و نوجوانان که می خواهند هر چه زودتر به صف بزرگسالان بپیوندند ، هنگامی که می بینند بزرگسالان سیگار می کشند ، هر چه زود تر سیگار بدست می گیرند تا خود را بزرگ نشان دهند و این کم بود وجودی زا در خود جبران نمایند .

پدر و بزرگتر ها که خود به سیگار عادت کرده اند ، هر چه به خواهند فرزند خود را با دلایل قاطع و جدی به زیان سیگار متوجه کنند موفق نخواهند شد ، زیرا فرزند با چشم خود می بیند پدر با چه حرص و ولعی به کشیدن سیگار ادامه می دهد . بنابراین اگر می خواهید پدر خوبی برای خانواده خود باشید ، و به جان خود و فرزندان خود رحم کنید سیگار نکشید و با این عادت شوم مبارزه کنید ، آن وقت است که فرزندان شما هم از این بلای بزرگ در امان خواهند ماند .

سیگار از کجا آمد ؟

برای کسب اطلاعات دقیق از چگونگی استعمال دخانیات باید به دوره کشف آمریکا وسیله کریستف کلمب (1) سال 1492 نظر افکنیم .

بومیان (آمریکا) برگهای توتون را پیچانده و می خشکاندند و بعد آنقدر دودش را می خوردند تا بیهوش می شدند .

ملوانان کشتی کریستف کلمب طرز استعمال توتون را در آمریکا آموختند و آنرا با خود به اروپا آوردند .

مردم روی تقلید و تسلیم در برابر عادات دیگران به این ماده مضر عادت کردند ، کم کم بشر به زیان های سیگار پی برد و به فکر مبارزه بر آمد .

به طوری که در انگلستان در اواخر قرن شانزدهم استعمال دود با اعدام همراه بود ، سر های بریده استعمال کنندگان دود را در حالی که چیق در دهان آن ها بود در میدان ها در معرض تماشای عموم قرار می دادند .

کلیسا در مبارزه با استعمال دخانیات ، استعمال کننده دود را از کلیسا اخراج می کرد .

سیگار از نظر اسلام

سیگار از جمله موضوعات جدیده ای است که در زمان شارع مقدس رایج نبوده است ، و لذا حکی مخصوص برای این موضوع صادر نشده ، اما طبق عمومات و ادله ای که در دست داریم ، علمای اسلامی می توانند حکم سیگار و هر نوع پدیده جدیدی را بدست بیاورند .

اما از آن جا که زیان جسمی سیگار تا کنون کمتر محسوس بوده ، و هنوز کشفیات جدید درباره امراض مختلفی که ناشی از سیگار می شود ، برای فقها مضر بودن سیگار را ثابت نکرده است ، و اگر هم زیانی برای آن ثابت شود در صورت اعتیاد بسیار زیاد به آن خواهد بود ، و لذا فقها در مورد سیگار به خصوصه حکمی صادر ننموده اند .

ولی این را همگان می گویند و روایات اسلامی با صراحت بیان می کند که هر چیزی که برای بدن و یا مال انسان زیان آور باشد حرام است .

و به اصطلاح حکم شرعی را می گویند و تشخیص موضوع را به عهده مقلد می گذارند ، حال اگر کسی به وسیله تجربه شخصی و یا از گفته اطباء و دانش جدید یقین به زیان دخانیات پیدا کند ، استعمال و اعتیاد به آن برایش حرام خواهد بود ، و چنانچه یقین به ضرر پیدا نشود ، حرمت آن ثابت نمی شود .

اینک این شما و این قسمتی از زیان هایی که دانش جدید برای استعمال و اعتیاد به دخانیات بیان کرده است :

سیگار و ضعف چشم

دکتر کاسیاکف (2) درباره ضعف چشم و سیگار می گوید :

« ... وجود (الکل متی لیک) در دود توتون هم عامل زیان بخشی است ، هرگاه به جای عرق بر حسب تصادف (الکل متی لیک) را به مقدار مستی آور استعمال کنند ، فوراً تولید مسمومیت سنگین که معمولا به مرگ منتهی می شود می نماید .

و هر گاه این قبیل مسموم شدگان از خطر مرگ برهند در این صورت آن ها تا پایان عمر کور باقی خواهند ماند ، زیرا (الکل متی لیک) یا الکل چوب مخصوصاً در عصب چشم تأثیر کرده و آن را ضعیف می نماید .

اما در صورت افراط در استعمال دخانیات در طی سالهای متمادی تأثیر زیان بخش آن بروز می کند ، به مقدار جزئی الکل متی لیک ممکن است قوه بینائی را ضعیف کند . و در معتادین دخانیات معمولاً انبساط مردمک چشم مشاهده می شود که در برابر روشنائی حرکات تندی می نماید ، در رگها هم نیکوتین باعث انبساط مردمک می گردد ، در پرندگان و خرگوشها مسمومیت از نیکوتین مردمک چشم را منقبض می نماید » .

تأثیر سیگار در گوش

دکتر کاسیاکف در باره تأثیر سیگار روی گوش می گوید :

«... استعمال دخانیات در کار بقیه اعضای حس نیز مؤثر است ، مثلا کر شدن ناگهانی کسانیکه زیاد سیگار می کشند ناشی از همین است .

پس از ترک دخانیات قوه سامعه به حال اول خود باز میگردد ، اما هرگاه بیمار دوباره شروع به کشیدن سیگار نماید کری عود خواهد کرد .

ضعف قوه سامعه ممکن است در اثر فشار نیکوتین بر عصب گوش به وجود آید ، همین طور هم تحریک غشاء مخاطی مجرای فوق دستگاه تنفس از دود توتون تولید می شود .

در این جا توسعه التهاب مزمن غشاء مخاطی ممکن است به مجرائی که بینی را به پرده صماخ (در گوش) متصل می کند سرایت کرده و در نتیجه باعث ثقل سامعه می گردد » .

لنگی پا و سیگار

دکتر کاسیاکف پیرامون رابطه سیگار و لنگی پا می گوید :

«... ازدیاد (آدرنالین) در خون و تحریک شدن اعصاب تنظیم کننده خون و تنفس به وسیله نیکوتین در ادامه انگیدن متناوب و بیماری (قانقاریا) که خود به خود تولید می شود کمک می نماید .

ممکن است افراد غیر معتاد نیز به این بیماری مبتلا شوند ، اما به موجب آمار مربوط به لنگیدن متناوب بیشتر در اشخاص معتاد به دخانیات دیده می شود ، مخصوصاً آنهایی که زیاد دخانیات استعمال می کنند در آن ها این بیماری غالباً زود تولید می شود ، و گاهی هم بعد از ترک دخانیات کاملا از بین می رود (3) از این رو ارتباط آن با نیکوتین ثابت می شود» .

... ضمن آزمایش رگهای پای بیمار در زیر میکروسکوپ در جدار آنها تغییراتی دیده شده و مجاری رگها تنگ شده بودند ، این بیماری نشان می دهد که جریان خون در قسمت دست و پا کم شده و خون به قدر کافی به این قسمت بدن نمی رسد .

و لذا هنگام راه رفتن که عضلات پا شدیداً فعالیت می کند و احتیاج به اکسیژن و مواد غذائی بیشتری دارند ، عوارض کم خونی بیشتر احساس می شود» .

سیگار و ناتوانی های جنسی

دکتر کاسیاکف در کتاب مزبور می گوید :

«... غدد تناسلی هم در اثر مسمومیت از نیکوتین آسیب می بیند ، مردانی که سیگار می کشند غالباً به ناتوانی جنسی دچار می شوند ، عده ی زیادی از دانشمندان علت آن را ناشی از ضعف عمومی قوه اعصاب می دانند که در نتیجه مسمومیت مزمن از نیکوتین تولید می شود .

بطوری که معلوم است نیکوتین جبراً در فعالیت مغز تیره اثر می گذارد . و در قسمت اعصاب کمری نخاع ، مراکز تنظیم اعمال تناسلی قرار دارد و هر گونه تغییری در این مرکز موجب ناتوانی های جنسی خواهد شد .

آزمایشاتی که روی حیوانات با وارد ساختن محلول نیکوتین در خون آن ها انجام شده ثابت نمود که هنگام مسمومیت از این سم ، بیضه خرگوش ها کاملاً‌کوچک شده و بافت آن ها که هورمون های جنسی و سلول های جنسی (اسپرماتوزوئید) می سازند لاغر و ضعیف می شوند ... عده زیادی از پزشکان موارد ناتوانی های جنسی مردان را ذکر کرده اند که بدون استعمال هیچ دارو و فقط با ترک کامل سیگار معالجه شده اند .

... در حال حاضر ثابت گردیده است که نیکوتین از راه جفت جنین از خون مادر داخل خون و نطفه می شود . بنابراین مارد سیگار کش هوز قبل از زائیدن طفل خود ، او را با نیکوتین مسموم می کند» .

ارتباط سیگار و سرطان

دکتر کاسیاکف می گوید :

« ... مسئله تأثیر دخانیات در تولید بیماری سرطان ریتین و لب ها اهمیت زیادی کسب کرده است ، علل بروز تومورهای مهلک و خطرناک هنوز به طور قطع ثابت نشده است ولی حالا دیگر جای تردید نیست که در حیوانات به طور تصنعی می توان با وارد کردن (هیدرو کربور)   سرطان دار و همچنین مالش دادن پوست با ماده سیاه تومورهای سرطانی را زیاد کرد .

و از طرفی ثابت شده که دود توتون دارای (هیدرو کربورهای سرطانی) است ، این عناصر از دود جدا می شوند و به کمک آ» ها در موشها تومورهای سرطانی تولید می کنند .

و هم چنین مسلم است که ماده غلیظی که همراه دود فرو برده می شود در ریتین اهل دود    می نشیند ، به همین جهت تعجب آور نیست که سرطان ریه در معتادین دخانیات به نسبت بیشتری دیده می شود ، در حالی که غیر معتادین کمتر به این بیماری دچار می شوند ، علاوه بر این حتی می توان تأثیر مقدار سیگار مصرف شده را در ازدیاد سرطان ریه مورد بررسی قرار داد» .

رابطه سل و سیگار

دکتر کاسیاکف پیرامون رابطه سل و سیگار می گوید :

« ... سیگار در عین حال که موجب تحریک و التهاب مجاری تنفس است ، در ابتلا به بیماری سل ریوی نیز کمک نموده ، و معالجه مسلول را که احتیاج به هوای سالم و تمیز دارد مشکل  می سازد ، رابطه بین بیماری سل و دخانیات در ضمن مطالعه آمار این بیماری روشن می گردد .

از هر حادثه مرگ در انگلستان ، فوت شدگان از بیماری ریوی 16 نفر از میان معتادین به سیگار و 10 نفر از میان غیر معتادین می باشند .

در صورتی که تولید کالای دخانیات بر اساس سازمان خوبی استوار نباشد بیماری سل در میان کارگران مؤسسات دیگر شیوع و توسعه می یابد ، در این موارد توتون نه تنها بدن را مسموم  می کند ، بلگه حتی باعث تحریک خود به حود جهاز تنفس می شود . در حالت عدم تهویه کافی می توان توتون را مانند گرد و غباری دانست که مقدار زیاد آن از راه مجاری تنفس وارد بدن می شود» .

چند استدلال فقهی :

مصداق واقعی اسراف

یکی از منهیات در اسلام اسراف است ، ولی از آن جا که اسراف به تفاوت موارد ، و با کم و زیاد شدن آن اختلاف پیدا می کند درجه شدت و ضعف نهی آن نیز کم و زیاد می شود . بنابراین در پاره ای از موارد ممکن است شئ مرد اسراف آن قدر ناچیز باشد که حتی مکروه هم نباشد ، مانند به دور انداختن یک پره کاه یا چوبه کبریت ، و کاهی نیز ممکن است آن چیز از نظر مالی دارای اهمیت بیشتری باشد تا جائیکه از نظر اسلام حرام باشد مانند دور ریختن خوارکی ها و میوه جات قابل استفاده .

اما آنچه که مسلم است مصداق واقعی اسراف جایی است که علاوه بر زیان مالی زیان جانی هم باشد .

اینک به این روایت توجه فرمایید تا به بینید آیا می توانید بگوئید : اعتیاد به سیگار مصداق واقعی اسراف هست یا نه ؟ .

(اسحق بن عبد العزیز می گوید : از حضرت صادق (ع) درباره شستشوی جای نوره (واجبی) به وسیله آرد پرسیدم ؟ حضرت فرمودند : اشکالی ندارد ،‌ گفتم : مردم گمان می کنند که این عمل اسراف است ؟ .

حضرت فرمودند : در آنچه که به کار بدن آید اسراف نیست ... تنها اسراف در آن جا است که هم ثروت انسان را بر باد دهد و هم به جانش زیان رساند . (4)

با توجه به این حدیث اگر برای انسان یقین حاصل شود که سیگار برای بدنش زیان خواهد داشت ، زیان مال آن هم که روشن است ، پس مجوزی برای اعتیاد به سیگار وجود ندارد .